රුපියල තවත් කඩා වැටේ.. ඩොලරය තව උඩටම…

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු විනිමය අනුපාත අනුව අද දිනයේ ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ අගය රුපියලට සාපේක්ෂව ඉහළ ගොස් ඇත.

අද දිනයේ ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 321.10 ක් හා විකුණුම් මිල රුපියල් 334.55 ක් ලෙසත් දැක්වින.

සිකුරාදා දිනයේ ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 318.72 ක් හා විකුණුම් මිල රුපියල් 331.98 ක් විය.

error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *