දිගටම ගනන් බහින ගෑස්… අලුත් මිළ මෙන්න…

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute
ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල අද (04) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට එම සමාගම තීරණය කර තිබේ.
 ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5ක ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 2,982 ක්  ද කිලෝග්‍රෑම් 5ක ලිට්‍රෝ ගෑස් ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 1,198ක් ලෙසත්, කිලෝග්‍රෑම් 2.3ක ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 561ක් ද වෙයි
කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 = 2,982
කිලෝ ග්‍රෑම් 5      =  1,198
කිලෝග්‍රෑම් 2.3    =   561
error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *