චීනය සොයා ගත් පියාඹන පීරිසිය

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute

මිනිසුන් විසින් නිර්මාණය කළ පියාඹන පීරිසියක් පසුගියදා චීනයේ ෂෙන්ජෙන් නගරයේ දී පියාසර කෙරුණි.

වසර 3ක උත්සාහයකින් අනතුරුව, ෂෙන්ජෙන් හඳුනානොගත් පියාසර වස්තු තාක්ෂණ ආයතනය නිර්මාණය කළ මෙම පියාඹන පීරිසිය මීටර් 200ක් ඉහළට ගමන් කරවීමේ හැකියාව පවතී.

ඒ මිනිත්තු 15ක උපරිම කාලයක් සඳහාය.

error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *