ඖෂධ මිල පහල දැමේ… නව මිල ගණන් මෙන්න…

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ඖෂධ මිල සංශෝධනය කර ඇත.

ඖෂධ රැසක මිල ඒ යටතේ පහළ දැමේ.

අදාළ ලේඛනය මෙසේය.

error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *