වටේ පිටේ සද්ද වැඩී මට වෙන ගෙයක් ඕනෑ…. ගෝටා වෙනත් ගෙයක් ඉල්ලයි…

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තමන්ට වෙනත් නිල නිවාසයක් ලබා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ඔහු දැනට නතර වී සිටින්නේ කොළඹ හතේ මලලසේකර මාවතේ පිහිටි නිල නිවාසය.

ඒ වෙනුවට ඔහු ස්ටැනමෝර් චන්ද්‍රවංකයේ පිහිටි නිල නිවසක් ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

දැනට සිටින නිල නිවස අවට ශබ්ද නිතර ඇසෙන නිසා නිල නිවාස මාරු කිරීමට ඔහු ඉල්ලා ඇත.

මේ වන විට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වසර කාලයක් ඇතුළත නිල නිවාස හතරකට මාරු වී තිබේ.

error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *