භාණ්ඩ 300ක ආනයන සීමා වෙනස් කරයි

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute

ආනයන සීමා පනවා තිබූ තවත් භාණ්ඩ වර්ග 286 ක ආනයන සීමා ඊයේ රාත්‍රී සිට ඉවත් කළ බව මුදල් රාජය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා.

ඊයේ (09) රුවන්වැල්ල්දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

එහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසූයේ 2022.04.16 දින භාණ්ඩ වර්ග 747ක් , 2022.05.22 භාණ්ඩ වර්ග 1077 ක් සහ 2022.08.24 වන දින භාණ්ඩ වර්ග 1467 කට පැවති ආර්ථික අර්බුධය හමුවේ ආනයන සීමා පැනවීමට සිදු වූ බවයි.

ආර්ථිකය යම් ස්ථාවර තත්ත්වයකට පත්වීමත් සමඟ වරින් වර එම භාණ්ඩ වලට පනවා තිබූ ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බවත් , ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේ සිට තවත් භාණ්ඩ වර්ග 286 ක ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමට කටයුතු තළ බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසූවා.

ඒ අනුව ආනයන සීමා පැනවූ භාණ්ඩ වර්ග 928 ක් සඳහා පමණක් තව දුරටත් ආනයන සීමා පවතින බවත්, ඒ අතරින් 306ක්ම වාහන බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසුවා.

error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *