ඇත්තොන්ට දෙන… නැත්තොන්ට නොදෙන, අස්වැසුම…

HTML tutorial
Reading Time: < 1 minute

අස්වැසුම සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මූලික ලැයිස්තුවට නම ඇතුළත් නොවූ පිරිසගේ අභියාචනා භාරගැනීම දිවයින පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලදී අද ආරම්භ කෙරුණි.

එහිදී ඇතැම් ස්ථානවල ඇතිවූයේ දැඩි නොසන්සුන් තත්ත්වයකි.

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය මේ වන විට රට තුළ දැඩි ආන්දෝලනයක් මතුකර තිබේ.

සමෘද්ධිලාභීන් චෝදනා කරන්නේ අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා සිදුකළ සමීක්ෂණ නිසි පරිදි සිදුවී නොමැති අතර තමන්ට ලැබෙමින් තිබූ සමෘද්ධි සහනාධාරය ද අහිමි වී ඇති බවය.

එලෙස චෝදනා කරමින් පසුගිය දින ගණනක සිට ප්‍රදේශ රැසක විරෝධතා පැවැත්වූ බව අප වාර්තාකරුවන් පැවසීය.

ඒ අනුව අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලේඛනය පිළිබඳ විරෝධතා හා අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා රජය අද සිට ජනතාවට අවස්ථාව ලබාදුන් අතර එම කාලය ජුලි 10 වනදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට රජය පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව අභියාචනා භාරදීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල රැසකට අදත් විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටි අයුරු දැක් ගන්නට හැකි විය.

error1
fb-share-icon0
Tweet 20


ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Post a new comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *